Endüstriyel Temizlik ve Bakım Ürünleri

Ev tipi temizlik ürünlerinin yetersiz kaldığı yağ, kir, leke, duman kalıntıları, toz, is, egzoz gazı gibi temizlemesi zor kirlerin giderilmesinde, etkili temizlik yapmak üzere formüle edilmiş güçlü, geniş spektrumlu endüstriyel alanlarda kullanılan temizlik solüsyonudur. Fabrika zeminindeki ve makineler üzerindeki katranlaşmış ve kurumuş yağların temizliğinde mükemmel sonuç verir. Geniş yüzeylere sahip havalandırma kanalları, klimalar, davlumbazlar, kasalar, panolar vb. plastikten ya da metalden üretilmiş her türlü yüzeyde kullanılır, solvent içermez. Yumuşak metaller ve galvanizli yüzeylerde kullanılabilir. Konsantredir, kirin durumuna göre belli oranda seyreltilir.

 • Su ile seyreltildiği için ekonomiktir.
 • Sıcak, soğuk ve makine uygulamaları yapılabilir.
 • Suyun zarar vermediği birçok yüzeyde güvenle kullanılır.
 • Biyolojik olarak parçalanabilir.
 • Yanıcı değildir.

Su ile çoğaltılabilen yağ, kir, gres temizleyici solvent. Petrol türevli her türlü kiri temizler. Özellikle dik metal yüzeylerde, deterjan ve benzeri temizlik maddelerinin zayıf kaldığı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Uygun oranda sulandırıldığında yoğun bir kıvam alan OC-100, dik yüzeylerdeki kirin üzerine tutunarak kolayca parçalar, yüzeye derinlemesine nüfuz eder. Alüminyum yüzeylere zarar vermez.

OR-50 kostiksiz ve fosfatsız olup su ile çoğaltılabilen, yağ, kir, gres temizleyicidir. Organik ve inorganik her türlü kiri temizler. Hassas yüzeylerde, deterjan ve benzeri temizlik maddelerinin zayıf kaldığı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Yoğun kire maruz kalmış her türlü ulaşım aracında ( iş makinesi, yat, kamyon, uçak gövdesi vb. ) güvenle kullanılabilen bir üründür.

OR-65 Organik ve inorganik kir, yağ ve kalıntıları temizlemek üzere üretilmiş, yanıcı ve uçucu olmayan bir üründür. Kurumuş, katranlaşmış yağ ve gresi kolaylıkla temizler. İş makinelerinin bakım ve temizliğinde, takım ve tezgahların temizliğinde, revizyon esnasında yedek parçaların yağ, gres ve kirlerinden arındırılmasında kullanılabilen ağır hizmet ürünüdür.

Organik ve inorganik kir, yağ ve kalıntıları temizlemek amacıyla kullanılan bir üründür. Yanıcı ve uçucu değildir. Biyolojik olarak parçalanabilir. Kurumuş, yağ ve gresi kolaylıkla temizler. İş makinelerinin bakım ve temizliğinde, takım ve tezgahların temizliğinde, revizyon esnasında yedek parçaların yağ, gres ve kirlerinden arındırılmasında kullanılan ağır hizmet ürünüdür. Ayrıca suyun zarar vermediği tüm yüzeylerde etkili bir yağ kir sökücüdür.

MAK yapısında korozyon inhibitörleri içeren, köpüksüz, konsantre bir üründür. Yanıcı ve uçucu değildir. Atölyeler, tamirhaneler, otoprodüktörler, kojenerasyon sistemleri vb. alanlarda organik ve inorganik yağ, kir ve karbon kalıntılarının temizliğinde kullanılır. Sanayi tipi temizlik sistemlerinde ve basınçlı yıkama makinelerinde kullanıma uygundur. Kurumuş, katranlaşmış yağ ve gresi kolaylıkla temizler.

Atölyeler, tamirhaneler, vb. alanlarda makine, motor parçalarının yıkanmasında ve tüm metallerin temizliğinde kullanılan toz, alkali bir üründür.

Fosfat içermeyen, atölyeler, tamirhaneler, vb. alanlarda makine, motor parçalarının yıkanmasında ve tüm metallerin temizliğinde kullanılan toz, alkali bir üründür.

Kostik içermeyen, atölyeler, tamirhaneler, vb. alanlarda makine, motor parçalarının yıkanmasında ve tüm metallerin temizliğinde kullanılan toz, alkali bir üründür.

Yüksek önem ve hassasiyet isteyen askeri-stratejik özelliğe sahip malzemelerin temizliği için özel formüle edilmiştir. Organik ve inorganik kir, yağ ve gres kalıntılarını temizlemek üzere üretilmiş hidrokarbonlardan ve distile petrol ürünlerinin kombinasyonundan oluşan yüksek performanslı temizleyici solventtir.

 • Kurumuş katranlaşmış yağ ve gresi kolaylıkla temizler.
 • Düşük uçucu organik bileşik (VOC) düzeyi.
 • Yüksek dielektrik dayanım.
 • Su ile karışmaz.
 • Renksiz ve kokusuzdur.
 • İnsan ve çevreye zararsızdır
 • Korozyona, pas ve aşınmaya sebebiyet vermez.

Alkali yapıda konsantre bir üründür. Asitli bileşikler gibi alüminyuma zarar vermez. Köpüklü yapısından dolayı dik yüzeylerde tutunabilir. Alüminyum karoserler, alüminyum borular ve ısı transferlerinde kullanılan alüminyum serpantinli peteklerde oksitlenme, yağa maruz kalma gibi bir takım problemler zamanla ortaya çıkabilir. AB-65 oluşan bütün olumsuzlukları ortadan kaldırma ve parlak bir yüzey elde etmekte kullanılan çok fonksiyonlu bir üründür.

Doğal asitlerle kombine, inhibitörler içeren, konsantre, dizel motor hava soğutucu, hava atma sistemleri ve turbo kompresör temizliği için formüle edilmiş güçlü bir solüsyondur. Biyolojik olan yüzey aktif yapısıyla yağı, kiri, isi, kireç ve tuz kalıntılarını soğutucu kanallarından temizler. Aynı zamanda sistemde oluşan kireç, kışır vb. tabakalarıda kolayca temizleyerek sistemin rahat nefes almasını ve soğutma İşlemini başarıyla tamamlamasını sağlar. En son çevre standartlarını karşılamak için formüle edilmiştir.

 • Çevre ve insan sağlığı için toksik değildir.
 • Biyolojiktir. İnorganik asitler içermez.
 • Su ile her oranda karışır.
 • O-ring ve keçelere zarar vermez.
 • İnhibitörler sayesinde kullanım yüzeyine zarar vermez.
 • Yanıcı ve parlayıcı değildir.
 • Korozif değildir.

ACC klorlu ya da aromatik hidrokarbon çözücü, hidroflorik asit, nitrik asit, etoksilat içermediğinden diğer maddeler gibi çevreye zarar vermez. Hava soğutma ve benzeri sistemlerdeki kir, yağ kalıntıları ile oksidasyona uğramış bakır, alüminyum, pirinç aksamların temizlik ve bakımında kullanılır. Kuler haricinde, gemi makine dairesi ve aksamlarında ve çeşitli yüzeylerde oluşabilecek ağır mineral, ağ, gres gibi kirliliklerin temizliğinde de güvenle kullanılabilir.

Harç, çimento ve kireç kalıntılarını kolaylıkla temizler. İçerdiği inhibitörler sayesinde metale ve boyaya zarar vermez. CRC beton üretim tesislerinde, transmikserlerde, betoniyer ve beton kalıplarının yüzey ve parçaları üzerinde oluşan beton, kireç ve mineral tortuların giderilmesini sağlayan inhibitörlerle desteklenmiş asidik, konsantre temizleyicidir. Beton malzeme üretimi ve nakliyesinde kullanılan makinalar ile beton kalıplarından harç ve beton atıklarının giderilmesinde betonyer, transmikser, ve beton pompalarının günlük temizlik işlemlerinde güvenle kullanılabilir. İnşaat sonrası bina temizlikleri ile eski, yıpranmış binaların temizlik ve restorasyon çalışmaları için üstün niteliklere sahip ağır hizmet ürünüdür.

KEF-25 tamamen organik yapıda, viskoz bir sıvıdır. Su ile her oranda karışır. Ağır metal iyonları içermez. Bünyesinde özel bakır ve pirinç inhibüitörleri vardır. Kuvvetli dispersiyon özelliğine sahiptir. Sıcaklığın yükseldiği ve akış hızının düştüğü soğutma suyu sistemlerinde çökelmelere ve korozyon oluşumuna engel olur. Yüksek sıcaklıklardaki, çok sert jeotermal sularda kullanılabilmesinin yanı sıra açık devre soğutma suyu sistemlerinde ve buhar kazanlarında da rahatlıkla kullanılır. Polimer ve fosforik asitlerin uygun kombinasyonu sonucu oluşan ve sertlik oluşturan tuzların kristal yapılarını bozarak kompleks halinde tutar. Amorf yapıda ortaya çıkabilen sertlik tuzlarını dispersiyon etki nedeniyle sistemden uzaklaştırır.

KT-65 bütün ısıtma ve soğutma sistemlerinde, yüzey ve parçalar üzerinde oluşan kireç, harç ve tortuların giderilmesini sağlayan inhibitörlerle desteklenmiş konsantre temizleyicidir. Metal yüzeye zarar vermeyen ağır bir hizmet ürünüdür. Buhar kazanları, ısı eşanjörleri, soğutma sistemi boru ve tertibatları, beton üretimi ve nakliyesinde kullanılan makinaların temizlenmesinde kullanılır. Betonyer, transmikser ve beton pompalarının günlük temizliğinde de güvenle kullanılır.

Kaplama ve boya öncesi hazırlık işlemini yapan, solvent ve deterjan türevi malzemeler içeren asidik, konsantre bir üründür. Metal üzerindeki gresi, yağı, kiri, pası temizler. Metal yüzeyi mikroskobik ölçüde yiyerek kaplama, boya öncesi hazırlık ve fosfatlama işlemini gerçekleştirir. Alüminyum, demir, çelik, bronz, bakır, pirinç, kadmiyum kaplama ve kurşun üzerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Bakır, sarı, bronz gibi metal yüzeylerden yağ, kir ve korozyonu temizleyen konsantre bir ürünüdür.

CS kombi, tesisat, petek ve yerden ısıtma sistemlerinde oluşan kireç, kışır, tortu ve çamurlaşmanın temizlenebilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Formülü sayesinde hiçbir metale, kombi parçalarına ve oringlere zarar vermediği gibi tesisatın ömrünü uzatır. Asidik bir solüsyon olmadığı için, uygulama esnasında kombiyi sistemden ayırmaya, uygulamadan sonra nötralizasyon işlemi uygulamaya gerek yoktur.

Kireç Sökücü, Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu ve Kostik içeren ürünler tesisatınıza ve kombinize kesinlikle zarar verir

 • Merkezi Sistemlerde,
 • Kombi ve yoğuşmalı kazanlarda,
 • Alüminyum, panel, dökme peteklerde,
 • Demir, bakır, plastik borularda,
 • Yerden ısıtma sistemlerinde,
 • Güneş Enerji Sistemlerinde güvenle kullanılır.

Statik ve yaş boyalı yüzeylerdeki fırınlanmış ham boyaları temizlemek üzere üretilmiş solvent türevli bir üründür. Parlayıcı değildir. BS-100 her türlü polyester, epoksi veya epoksi polyester boya temizliğinde kullanılabilen, küçük parçalarda kolaylık sağlayan ve metal yüzeylerin hazırlanmasında ideal olan bir üründür. Kurumuş, katmanlaşmış birçok boyayı kolaylıkla temizler ve pek çok yüzeyde güvenle uygulanabilir.

Yağ, kir ve atıkların sistemin içerisinde yoğunlaşması, ısınmaya, güç kaybına ve bir süre sonra tamiri güç arızaların oluşmasına neden olur. Özel solventlerin karışımından elde edilmiş olan ürünümüz, alternatif akım veya doğru akım motorlarında ve elektrikli cihazlarda tortu bırakmadan toz, kir, karbon, yağ ve su buharı artıklarını kimyasal olarak temizleyen bir üründür. Yalıtkandır, sistemde elektrik varken dahi kullanılabilir. Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, güvenle kullanılır. Kablolara ve emayeye etki etmez. Yavaş buharlaşır. Sistemdeki rutubeti giderir.

 • Elektrik motorları, kontaktör, dinamo, elektrik panoları, elektronik kartlar, elektronik devreler gibi elektriksel ekipmanların temizlenmesinde,
 • Matbaa sanayinde kullanılan makinelerin, sürücülerin ve elektronik devrelerin bakımlarında,
 • Elektrik motorlarının sargı ve havalandırma kanallarından toz, yağ ve kir temizliğinde,
 • Havalandırma fanlarında biriken yağ, toz gibi atıkların temizliğinde,
 • Maden ve şantiye sahalarındaki, jeneratör ve motorlardaki toz ve yağ temizliğinde,
 • Sargılarına su ve yağ bulaşan elektrik motorlarının kısa sürede temizliğinde,
 • Cnc, hidrolik pres veya plâstik enjeksiyon makinelerinin hidrolik veya mekanik sistemlerinde biriken toz ve yağ artıklarının temizliğinde,
 • Takım, tezgah ve rulmanların yağ, kir, rutubet temizliğinde, karbon tozlarının uzaklaştırılmasında ve korunmasında kullanılır.
 • Ayrıca reçine ve zift temizliğinde de kullanılabilir.
 • Metaller üzerinde aşınma yapmaz.

Endüstriyel makinelerin mekanik aksamlarında zaman içinde oluşan yağ, kir, toz ve nem gibi artıkların temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiştir. Gres yağı, makina yağı gibi tüm petrol türevli ağır yağ ve kirlere nüfuz ederek temizler. Uygulandığı yüzey üzerinde herhangi bir leke ve tortu bırakmaz. Üretim kaynaklı hataların çoğu kirlilik ve bakımsızlık sebebi ile meydana gelmektedir. Üretilen üründe kaliteyi yükseltmek makinenin kullanım ömrünü uzatmak için makine temizleme solventi EP-91’in kullanılmasını öneririz.

 • Her türlü tekstil makinesinin temizliği ve bakım için üretilmiştir,
 • Yağı, gresi, hava tozları, su buharını, boyalı ve boyasız metal, plastik yüzeylerden süratle uzaklaşır,
 • Tekstil sanayinde, örgü fabrikalarında, uster temizliklerinde, bobin makinelerindeki makas temizliklerinde, boya, baskı ve apre fabrikalarında bulunan jet, ramöz, kasar, şardon, baskı ve kurutma makinelerinin mekanik aksamlarının temizliğinde, boyaya zarar vermemesi gereken yerlerde yağ, kir, zift, fuel oil bulaşıklarının temizliğinde kullanılır.

Güvenli bir solvent olup, dokuma tezgahı ve örme makinelerinde tarak, iğne ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliği, lamel, nirelerin temizlenmesi ve kumaşlarda leke oluşmasının önüne geçilmesi için kullanılır. Yağ, mum, asfalt, tutkal, mürekkep ve diğer tortu bırakan lekeleri giderir. Metali aşındırmaz. Sert plastik, kauçuk, boya maddesi gibi bir çok izolasyon malzemesi üzerine uygulandığında zarar vermez. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın yanıcı değildir. Kalıntı ve tortu bırakmaz. Özel formülü ile tarak ve nireleri temizlerken pas ve korozyona karşı korur.

Fabrika, atölye vb. yerlerin zeminlerindeki kirlenmeleri temizlemek için formüle edilmiş güçlü bir üründür. Makine ile uygulamaya uygundur.

Fabrika, atölye vb. yerlerin zeminlerindeki kirlenmeleri temizlemek için formüle edilmiş güçlü bir üründür. Makine ile uygulamaya uygundur.

Seramik, porselen, cam, emaye ve/veya benzeri yüzeylerde kalıcı temizlik sağlayan, vücut yağları, kozmetik ve sabun, kireç kalıntılarının temizliğinde etkili rol oynayan ve biyolojik olarak parçalanabilen yüksek kaliteli konsantre temizlik ürünüdür. Evler, okullar, oteller, hastaneler vb. yerlerde kullanılan BEE seramik, fayans, karo, evye, batarya, duşa kabinlerdeki yağ, kir, gres, kireç ve sabun lekelerini temizleyerek yüzeyleri canlandırır. Derz aralarına birikmiş ve temizlenmesi zor kalıntı ve kirlerde yüksek performans sağlar.

 • Kir sökücü, tuz ruhu gibi aşırı asidik ürünler derz dolgulara zarar verir.
 • BEE ile derz dolgular bozulmadan temizlik sağlanır.
 • Tüm suya dayanıklı zeminlerde kullanılabilir.
 • Yüzey üzerindeki sır tabakasına zarar vermez.

[recaptcha]